Författare

Jag som författare!


Det hände, boken - HÄRLIGA DAGAR I PROVENCE – finns i verkligheten
Björns och min plan sedan länge sattes i verket denna sommar 2023. Vår tid i Provence beskrevs, vår
lilla Provenceby, alla marknader och fester ”Fête” till våren, till vinet, till geten, till tryffeln finns
dokumenterade. Provence har varit resans utgångspunkt till städer runt Medelhavet. Vin har vi mött
liksom en sagolik blomning i dikeskanter!
Knivsta tryckeri tryckte upp 50 exemplar av denna Provencebok till oss, som nu finns i vår bokhylla på
Gärdet. Dessutom finns ju min bok på franska om ”Besvärliga Flickor?”- ”Des jeunes filles difficiles?”
i samma bokhylla! Om intresse finns, finns vi på mail och telefon.

Hrliga dagar i ProvencejpgNu finns boken ”Besvärliga flickor” även utgiven på franska!
Läs mer längst ned på denna flik!I början på 1980-talet var jag en av författarna i boken

ATT MÖTA BARN med särskilda behov.

Boken har omarbetats ett flertal gånger och funnits på marknaden till våren 2016. Nu finns den inte längre på förlaget Liber, men väl hos mig. Den kan beställas genom att mejla till mig, så resonerar vi om lämplig leverans.


Jag blev författare till ytterligare en bok....!

Beslutet att leva i Provence fattades snabbt efter det att den stora insikten kommit!
-"jag vet vad vi ska göra i resten av vårt liv."
-"??"
-"bo och leva i Provence!"

Mitt yrkesliv som privatpraktiserande barnpsykolog och psykoterapeut avslutades inom loppet av 6 månader. Hus och företag såldes.  Det var nog i snabbaste laget och efterlämnade en viss abstinens, men också utrymme för att berätta om det som intresserat mig mest under mitt 30-åriga yrkesliv - flickor som är svåra att förstå sig på.
Denna berättelse blev alltså boken "BESVÄRLIGA FLICKOR?", som finns utgiven hos "books-on-demand" .
Glädjande nog blev den väl mottagen. Nedan finner du några synpunkter . Beställningssedel hittar du också!


Om boken.

En av de större recensionerna gjordes av tidningen Föräldra Kraft, nedan finner du en bild på omslaget av detta nummer..        f__r__ldra_kraft_omslag1jpg                        utdrag_ur_fk2jpg


Boken har även blivit recenserad av Berit Lagerheim, se nedan

Inger Utholm: BESVÄRLIGA FLICKOR? Om samspelssvårigheter på neuropsykologisk grund.

Du vill väl beställa boken?? Det gör du genom att skicka ett e-mail direkt till mig på:

utholm@gmail.com

-"KLOKA ORD OM BESVÄRLIGA FLICKOR."
Flickor med neuropsykologiska funktionsnedsättningar börjar uppmärksammas i forskningen och litteraturen. Flera än tidigare får diagnos och fler blir förstådda. Oftast  är det de blyga, försiktiga och kanske tvångsmässiga flickorna man då lyfter fram. Inger Utholm är en leg. psykolog, leg.psykoterapeut och erfaren handledare som nu efter 35 års yrkesverksamhet inom området funktionshinder delger oss sina erfarenheter. Hon är också konstnär och använder en konstnärligt gestaltande teknik när hon målar upp Reiduns, Fatimas, Saras och många andra ”besvärliga” flickors livssituation. Bokens syfte är i första hand igenkänning och förståelse, inte att vara en utförlig lärobok i neuropsykiatri. Inger Utholm ger dock i början av boken en översikt som belyser innebörden av de olika diagnoserna. Det hon vill lyfta fram är att flickorna har en lite bättre social förmåga än pojkarna så att de kan imitera beteenden, hur man säger, leker, tittar på andra. Flickor lyckas därför ofta skaffa sig ett formellt, ytligt kontaktbeteende som gör att omgivningen inte kommer att tänka på eventuella underliggande samspelssvårigheter. Man förstår inte varför det är något som inte stämmer. Det hänger inte ihop att flickorna ibland verkar så sociala och ibland beter sig så hjärtlöst och destruktivt. Man förstår inte vad det kostar dem att försöka fungera, hur de kämpar med att försöka förstå varför andra gör som de gör. När de väl har lärt sig något på detta utantillsätt har de svårt att klara plötsliga förändringar, har svårt att förstå djupare samband, rimlighet, faror och konsekvenser. Många kastar sig ut i asociala ungdomsgäng där de lättare får en tillhörighet och där många är lite udda. Författaren har fokuserat på dessa stökiga självdestruktiva flickor där vanliga metoder inte är nog. Berättelserna talar om uppgivenhet och besvikelser hos föräldrar, lärare och olika vårdgivare men också om de möjligheter till framsteg som skapas då funktionssvårigheterna blir klarlagda och metoderna anpassas därefter.
Boken är mycket läsvärd för föräldrar, släktingar och lärare. Den ger många nya tankar för tjänstemän och politiker inom socialtjänsten, för skolledning och personal inom elevhälsovård och boende som alla upplevt tillkortakommanden med ”besvärliga flickor”. Boken är också läsvärd för flickorna själva.

Berit Lagerheim
Specialistläkare i Barn- och ungdomspsykiatri, konsult i Neuropsykiatri


Nu har det hänt i december 2021–min bok ”Besvärliga Flickor?” finns på franska

Normaliseringsprincipen gäller i Sverige – men i Frankrike?

 När jag såg hur situationen var för barn med funktionsnedsättning, autism, och deras familjer var i Frankrike föddes tanken, att min bok hade något att tillföra runt omhändertagande av barn med funktionsnedsättningar i Frankrike. Jag skojade med min fransklärare Ulla Plate – ”Översätt min bok, så blir vi rika. Många av Frankrikes 65 miljonger invånare behöver ta del av denna”. I Frankrike talas franska och facklittertur läses även  på franska. Den engelska forskningen runt autismspetrumstörningar hade inte i någon högre grad nått fram till Frankrike. Psykoanalytikern Lacan var fortfarande att räkna med. Normaliseringsprincipen var okänd. Autism som en neuropsykologisk problematik var långt ifrån självklar, liksom flickors och pojkar olika sätt att uttrycka sin problematik på. Att få den franska översättningen att klinga lättläst löste sig, när Damien Gratia, fransk barnpsykolog, kom in i bilden. Det franska språket flöt, bildmaterialet förnyades delvis och maken Björn agerade ännu en gång fotograf. Boken, DES JEUNES FILLES DIFFICILES? finns nu utgiven av det svenska förlaget Vulcan och köpes via franska Amazon..

 

Ny bokjpg

Den finns även hos mig och går bra att beställa.